З часу проголошення незалежності України та створення її Збройних сил продовжують широко обговорюватися проблеми українізації національної армії, розробки української військової термінології, створення нових статутів. Викликає занепокоєння така ситуація: на вісімнадцятому році незалежності військо Української держави продовжує послуговуватися...

З часу проголошення незалежності України та створення її Збройних сил продовжують широко обговорюватися проблеми українізації національної армії, розробки української військової термінології, створення нових статутів. Викликає занепокоєння така ситуація: на вісімнадцятому році незалежності військо Української держави продовжує послуговуватися чужою мовою, українізація посувається черепашачими темпами, а Міністерство оборони хоч і впроваджує нові статути, але їх мовний рівень вельми далекий від сучасного нормативного стандарту.

Три століття бездержавності трагічно відбилися на долі української мови як у цивільній, так і у військовій сферах. Нашим Збройним силам катастрофічно бракує як досвідчених, кваліфікованих фахівців з військової термінології, так і необхідної літератури, у тому числі підручників та посібників. Ситуацію погіршує повна відсутність капітальних праць з військової термінології, які вкрай необхідні при створенні або перекладі навчальної, довідкової літератури та статутів. Польща та Росія вже давно мають цілий ряд розробок з історії військових термінів від найдавніших часів до сьогодення, що повністю задовольняє практичні потреби. Відсутність таких капітальних праць дуже ускладнює розробку української військової термінології.

Серед численних публікацій, присвячених проблемам українізації Збройних сил особливий інтерес викликають статті...
  • Дата: 5 января 2012
  • Автор: Rimlyanin
Полная статья »